Mainboard là gì? Bo mạch chủ trong máy tính là gì?

Mainboard là gì? Người ta thường nói mainboard như một người mẹ kết nối những [...]